Vår erfarne yrkeshygieniker bistår din bedrift med kartlegging og måling av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, og gir råd om hvordan helsefare kan reduseres til et forsvarlig nivå. Før igangsetting av yrkeshygieniske målinger gjennomføres en kartlegging og risikovurdering av aktuelle arbeidsmiljø. Hva slags eksponeringer den enkelte er utsatt for og hvilken risiko dette innebærer med tanke på helseskader eller sykdommer. Gjeldene grense og tiltaks verdier og hva som skal måles. Hvordan målingen gjennomføres, forslag til forbedringstiltak og nødvendig kontrollmåling. Yrkeshygienikerne samarbeider med ledelse og verneombud for at dette arbeidet blir gjennomført på best mulig måte.