Å redusere sykefraværet krever systematisk og målrettet forebyggende samarbeid. Dette innebærer et godt HMS-arbeid i alle ledd og nivåer i organisasjonen. Våre HMS-rådgivere jobber aktivt for å bistå virksomheter i å redusere sykefravær.

Det er viktig at rutiner og systemer for oppfølging av sykemeldte er hensiktsmessige og godt implementert i virksomheten. Vi ønsker å bistå med tilstrekkelig opplæring av partene, samt involvere verneombud, tillitsvalgt, og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Ved å bistå virksomheten med analysering av fraværdata med involvering av leder/HR, bistår vi i å rette fokuset mot individer som har behov for ytterligere tiltak i prosessen.