Kurs

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 fastslår at bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med informasjon og opplæring innen området helse-, miljø-, og sikkerhet, samt veilede bedriftene om aktuelle risikofaktorer innen bedriftenes arbeidsfelt. Borg BHT gjennomfører undervisning/kurs av ulik art ute i bedrift, og i egne lokaler.

Kursene tar sikte på å øke medarbeidernes kvalifikasjoner innen Helse, Miljø og Sikkerhet. De gir omfattende kunnskap om temaer som kan bidra til å øke trivsel, effektivitet og lønnsomhet.

Våre kurs ledes av erfarne kursholdere med bred erfaring fra arbeidsområdene sine.

40-timers Grunnopplæring i Arbeidsmiljø (HMS)
Hms-kurs for ledere
Arbeid i AMU(Arbeidsmiljøutvalg)
Kurs for Verneombud og Hovedverneombud
Førstehjelp
Kjemisk helsefare
Oppbygging og vedlikehold av stoffkartotek
Kurs innen kommunikasjon og samhandling
Ergonomi

Er du interessert i hvilke kurs vi kan tilby?
Ta kontakt på telefon 69 16 04 00 eller send en e-post til post@borgbht.no