Helsekontroller

I medhold av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 14, er det gitt en rekke bestemmelser som pålegger arbeidsgiver en plikt til å påse at det foretas undersøkelser av arbeidstakernes helse.

Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med Forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

  • Farlige kjemikalier, jf. kapittel 3,
  • Støv med asbestfiber, jf. kapittel 4,
  • Biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
  • Støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
  • Ioniserende stråling, jf. kapittel 15,
  • Kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
  • Elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16A,
  • Arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26,
  • Gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27.

I tillegg skal arbeidstakerne som hovedsakelig jobber natt tilbys helsekontroll iht Arbeidsmiljøloven §10-11.

Borg BHT tilbyr også generelle helsekontroller utenom det som er lovpålagt.