Ved utforming av arbeidsplassen skal det tas ergonomiske hensyn i den mening at arbeidsgiver skal stille egnede hjelpemidler til rådighet der det er nødvendig. God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert slik at muskel- og skjelettplager kan unngås.Arbeidsplassene skal være tilrettelagt og organisert slik at unødig belastning unngås og reduserer risikoen for utvikling av fysiske og psykiske helseskader.