Behandlingstilbud

Vi tilbyr offentlig og privat behandling hos fysioterapeut og osteopat. Tilbudet er åpent for alle.
Vi har refusjonsavtaler med de fleste forsikringsselskaper som tilbyr helseforsikring/behandlingsforsikring.

Ring oss på 69 12 03 13 for å bestille time.

Osteopati

Osteopati er en trygg, skånsom og effektiv behandlingsform for hele kroppen som er tilrettelagt for hver enkelt pasient – uansett alder. Osteopati er et relativ nytt behandlingstilbud i Norge, og osteopater lærer gjennom sin 4-årige heltidsutdanning medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og sykdomslære. I motsetning til andre terapiformer inkluderes også behandling av kraniosakral-systemet.

Osteopater bruker hendene for å finne årsak til pasientens plager, og vil på første konsultasjonstime foreta en osteopatisk undersøkelse og stille en diagnose før tilrettelagt behandling igangsettes.

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.
Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.